Södermark Business Support   Verksamhet   Arbetssätt   Kompetens   Kontakt   English   English flag  
   
lampa 01
lampa 01
lampa 01
lampa 01
lampa 01
 
Verksamhet
   

 

En företagares drivkraft är ofta en tro på en idé eller en vilja att bygga upp ett bärkraftigt företag. Eller bådadera. Oavsett vilket, finns det många hinder på vägen och problem som ska lösas. Inte minst ekonomiska och organisatoriska. Frågor som kan vara avgörande för företagets framtid och - inte minst - lönsamhet. Det är där Södermark Business Support kommer in. Vi identifierar och tar hand om problemen. Vi ger stöd och råd i svåra frågor som kan vara både tids- och resurskrävande. Då kan företags- ledningen ägna sig åt kärnverksamheten. Det de kan bäst.

Det finns många skeenden i ett företags utveckling där problem kan uppstå och där det är bäst att tillsätta extra resurser. Här följer exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 
  • Nyetablering av verksamhet
  • Stöd under uppstartsprocessen
  • Att förutse, förebygga och åtgärda tillväxtproblem
  • Resurstillskott vid tillfälliga behov, t.ex. "ekonomichef att hyra"
  • Företagsanalyser
  • Undersökningar och utredningar av specifika frågor
  • Samtalspartner för företagsledningen

 

    Förstasidan  
Hem
  Atbetssätt