Södermark Business Support   Verksamhet   Arbetssätt   Kompetens   Kontakt   English   English flag  
   
swiss 01
swiss 02
swiss 03
swiss 04
swiss 05
 
Kompetens
     
 

Sammanlagt 15 års erfarenhet av konsultation och revision i små, medelstora och stora företag, varav 5 år som auktoriserad revisor och 5 år som internrevisionschef, har gett en god insikt i företagandets förutsättningar. Många företag har behov av hjälp inom en mängd områden. Därför har vi, vid sidan av den egna kompetensen, även förmedling av tjänster inom:

  • affärsjuridik
  • bokföring/bokslut
  • försäkringsfrågor
  • marknadsanalys
  • organisationsanalys/-planering
  • skatterådgivning
  • strategisk marknadsföring
   
    Arbetssätt  
Hem
  Kontakt