Södermark Business Support   Verksamhet   Arbetssätt   Kompetens   Kontakt   English   English flag  
   
forstoringsglas 01
forstoringsglas 02
forstoringsglas 03
forstoringsglas 04
forstoringsglas 05
 
Arbetssätt
     
 

Varje företag är unikt. Alla har sina speciella förutsättningar, inre och yttre faktorer som måste beaktas när man står inför förändringar. När vi åtar oss uppdrag är det viktigt att lära känna företaget ordentligt för att kunna hitta de rätta lösningarna. Men vårt uppdrag innehåller mer än att bara dela ut pekpinnar. För att föreslagna förändringar ska ge bästa resultat, följer vi företaget genom hela processen. Vi åtar oss att:

  • analysera företaget
  • identifiera problemen
  • föreslå helhetslösningar
  • medverka i genomförandeprocessen
  • fungera som samtalspartner
  Som ett viktigt komplement till den egna kompetensen, samarbetar vi med ett nätverk av specialister inom de områden där behoven erfarenhetsmässigt är störst, t ex:
  • Strategisk marknadsföring
  • Organisationsfrågor
  • Juridik
  • Försäkringar

Företaget är en helhet. Problem som löses i företaget måste tillgodose helheten för att undvika att lösningarna skapar nya, och i värsta fall större, problem. Samarbetet med nätverket spelar en viktig roll i arbetet med att ta fram förslag på helhetslösningar, dvs. lösningar som tar hänsyn till alla relevanta aspekter av företagets förutsättningar och verksamhet.

 

 
    Verksamhet  
Hem
  Kompetens